top of page

Badania poligraficzne w prawie pracyPolecam mój najnowszy artykuł pt.: Badania poligraficzne w prawie pracy – co nie jest zakazane jest dozwolone?

w książce: Применение полиграфа в бывшем восточном блоке / Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim, pod redakcją: Jana Widackiego, Vitaliya Shapovalova, Igora Usikova.


Aby móc odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie sięgnęłam do źródeł prawa dot. powyższego zakresu, m.in. aktów prawa międzynarodowego, Konstytucji RP, Kodeksu Pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.


Jednak pomimo dokonania wykładni przepisów prawa odpowiedź nadal nie była oczywista... tym bardziej, że wśród przedstawicieli prawa pracy a także i prawa karnego (w tym kryminalistyki oraz kryminologii) istnieją różne stanowiska co do przedmiotowej kwestii.


Rozważałam możliwość mieszczenia się w art. 22 zn.1 KP innych danych osobowych, których mógłby żądać pracodawca podczas przeprowadzania badania, a także możliwość swobodnego rozporządzania dobrami osobistymi (np. godność, prywatność życia osobistego i rodzinnego czy cześć) podczas takiego badania, które przecież polega na sprawdzeniu w jaki sposób zmienia się stan emocjonalny osoby badanej i jakie są nieświadome reakcje organizmu na zadawane pytania. Poddałam pod wątpliwość niemożność zatrudnienia kandydata na pracownika, w sytuacji negatywnego wyniku. Omówiłam również walor dowodowy takich badań.


Powyższe i wiele innych zagadnień z tym związanych omówiłam m.in. w zakresie wyroku, NSA z dnia 13.2.2003 r., sygn. akt II SA 1620/01, który stwierdził, iż „skutki badań poligraficznych, mimo że dobrowolnych, naruszają prawa i wolności osobiste badanych. Wyrażenie zgody na badania przy pomocy wykrywacza kłamstw, prowadzone przez pracodawcę, stawia pod znakiem zapytania swobodę tej decyzji.”.


W mojej ocenie również ta sytuacja prawna jak i wiele innych, nie jest w prawie jednoznaczna.


Link: https://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/zapowiedzi-wydawnicze/

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page