top of page

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria doradza w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym oferuje m. in.:

 • pomoc przy sporządzaniu testamentu,

 • udzielanie porad prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • sporządzanie projektów pism,

 • doradztwo związane z rozrządzeniem majątkiem na wypadek śmierci,

 • sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia,

 • sporządzanie umów o zbycie spadku.

Kancelaria oferuje także reprezentowanie przed sądem w sprawach związanych z dziedziczeniem, m. in.:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,

 • o dział spadku,

 • o zachowek,

 • o zabezpieczenie spadku,

 • o dokonanie spisu inwentarza,

 • o złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku,

 • o złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku,

 • o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,

 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,

 • o zarząd spadkiem nieobjętym i wyjawienie przedmiotów spadkowych,

 • o wydanie przedmiotu zapisu - zwykłego lub windykacyjnego,

 • o wykonanie polecenia,

 • o roszczenia pomiędzy spadkobiercami,

 • o pozbawienie prawa do zachowku (wydziedziczenie),

 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe,

 • dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page