top of page

 

KORONAWIRUS A PRZEPISY

pomoc prawna w czasach koronawirusa

W związku z wyjątkową sytuacją wywołaną ogłoszeniem epidemii choroby COVID-19, wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2 - w tym szczególnym czasie Kancelaria nadal zapewnia pomoc prawną w dotychczasowym zakresie, z ograniczeniem kontaktów i spotkań w miarę możliwości do kontaktów e-mailowych, telefonicznych, telekonferencji.

Dynamiczna zmiana sytuacji gospodarczej oraz ograniczenia wprowadzane przepisami powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej, jak też utrzymanie miejsca pracy, stały się szczególnym wyzwaniem.

Kancelaria oferuje pomoc prawną dedykowaną dla prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, samozatrudnionych, wykonawców umów o dzieło, umów zlecenia, o świadczenie usług - w związku z koronawirusem i ogłoszoną epidemią COVID-19.

Kancelaria zaprasza do kontaktu.

Pomoc prawna dedykowana dla przedsiębiorców:

1) rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy (możliwości prawne obniżenia wynagrodzenia, kierowania na urlopy, rozwiązywanie umów, zatrudnienie cudzoziemców, kontrola pracowników, praca zdalna, telepraca),

2) rozwiązania prawne z zakresu prawa gospodarczego (możliwości prawne zawieszenia działalności, ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, obowiązek ogłoszenia upadłości, odpowiedzialność zarządu, zwolnienia z czynszu i opłat, wpływ koronawirusa na obowiązki ustawowe przedsiębiorcy, ograniczenia handlu określonymi towarami, pomoc dla najemców galerii handlowych),

3) rozwiązania prawne z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, zobowiązań publicznoprawnych (możliwości prawne uzyskania zwolnienia lub odroczenia obowiązku podatkowego, obowiązku składkowego ZUS),

4) tarcza antykryzysowa - pomoc państwa, jej warunki i zasady,

5) inne rozwiązania prawne prowadzące do ograniczenia kosztów działalności, wspomagające utrzymanie płynności i przetrwanie na rynku.

Pomoc prawna dedykowana dla pracowników, samozatrudnionych, wykonawców umów o dzieło, umów zlecenia, o świadczenie usług, w tym pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia, zawodów medycznych:

1) jakie są prawa pracownika lub zatrudnionego w czasach koronawirusa?

2) jakie są uprawnienia pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego, kontrahenta?

3) czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu koronawirusa?

4) czy pracodawca może skierować na przymusowy urlop?

5) czy pracodawca ma obowiązek płacić wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy?

6) czy można żądać od pracodawcy wykonania testu na koronawirusa?

7) czy można żądać skierowania do pracy zdalnej?

8) jaką pomoc państwa można uzyskać?

9) jakie są prawa pracowników służby zdrowia i zawodów medycznych?

 

Pomoc prawna dla wszystkich mających wątpliwości co do obowiązków prawnych na tle nowych przepisów związanych z koronawirusem:

1) jaka grozi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zaleceń, wytycznych, rozporządzeń w związku z koronawirusem?

2) jakie zachowania są zabronione?

3) kiedy można opuścić miejsce pobytu?

4) co to są bieżące sprawy życia codziennego?

5) co zrobić w razie podejrzenia koronawirusa?

6) jakie są uprawnienia organów Policji, organów sanitarnych w związku z koronawirusem?

7) jak się odwołać w razie ukarania w związku z koronawirusem?

bottom of page