top of page

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy swoje usługi w obszarze prawa gospodarczego, m. in. poprzez:

 • bieżące doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorców: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),

 • sporządzanie, opiniowanie, zmiany, aneksowanie, negocjacje umów zawieranych w obrocie gospodarczym,

 • opracowywanie regulaminów,

 • sporządzanie opinii prawnych na zadany temat,

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 • sporządzanie pism do organów władzy publicznej,

 • sporządzanie pism do kontrahentów, wymagających przedstawienia analizy prawnej,

 • sporządzanie wezwań o zapłatę, wezwań do naprawienia szkody,

 • sporządzanie wniosków o egzekucję do komornika,

 • sporządzanie wzorów umów lub wzorców umownych,

 • sporządzanie umów spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek.

Ponadto Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed sądami, organami i instytucjami, m. in. w sprawach:

 • wnioski do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - założenie i rejestracja spółki, wniosek o zmianę danych, likwidacja spółki i wykreślenie z KRS,

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i prowadzenie spraw,

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami władzy publicznej, inspekcjami (PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Inspekcja Handlowa, ITD - Inspekcja Transportu Drogowego, UDT - Urząd Dozoru Technicznego, etc.) i prowadzenie spraw,

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,

 • o rozwiązanie spółki kapitałowej,

 • o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy,

 • o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy,

 • o wyłączenie wspólnika.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page