top of page

Wynagrodzenie minimalne w 2018 r.


Znana jest już stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2018 r. Poniżej treść najnowszego rozporządzenia w tej sprawie:

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.


Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł. § 2. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.Powyższe kwoty są oczywiście w stawkach brutto. Oznacza to, że począwszy od 1 stycznia 2018 r., z mocy samych przepisów, w przeliczeniu na pełny etat nie można zarabiać mniej niż 2.100,00 zł brutto za miesiąc kalendarzowy. Z kolei godzinowa stawka wynagrodzenia nie może wynosić mniej niż 13,70 zł brutto. Stawka godzinowa dotyczy co do zasady osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (czyli np. na zleceniu).


Otrzymywanie wynagrodzenia w niższej wysokości niż określona Rozporządzeniem oznacza automatyczne powstanie roszczenia do pracodawcy (lub zleceniodawcy w przypadku stawki godzinowej) o zapłatę różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym a minimalnym. Ponadto wypłacanie wynagrodzenia w niższej wysokości niż minimalne oznacza naruszenie przepisów prawa pracy o charakterze podstawowym. Zagrożone jest przynajmniej karą grzywny nakładaną na pracodawcę.


I jeszcze jedna ciekawostka odnośnie do funkcjonowania stawki miesięcznej oraz godzinowej - w niektórych przypadkach, jeżeli umawiamy się z pracodawcą na wynagrodzenie minimalne, zdecydowanie korzystniejsze może być określenie swojego wynagrodzenia stawką godzinową, a nie miesięczną. Dlaczego? Wyjaśniam w poniższym przykładzie:


 

Przykład:

Jacek zatrudnił się jako kelner w restauracji, od 1 stycznia 2018 r. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie za pracę na poziomie minimalnym, jako 2.100,00 zł/miesiąc, ma także pełny wymiar etatu. W tej samej restauracji, także od 1 stycznia 2018 r. jako kelnerka zatrudniła się Agata, z tym że na podstawie umowy zlecenia, z określeniem stawki godzinowej na poziomie minimalnym, to jest 13,70 zł brutto za 1 godzinę pracy. W styczniu 2018 r. każde z nich miało 22 dni robocze, po 8 godzin dziennie. Dało to 176 godzin przepracowanych w miesiącu styczniu 2018 r. przez każde z nich. Tym samym Jacek, z racji pracy na pełen etat, otrzyma wynagrodzenie za styczeń w kwocie 2.100,00 zł brutto - tak ma bowiem ustalone miesięczne wynagrodzenie. Natomiast Agata otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.411,20 zł brutto. Dlaczego? Otóż ma wynagrodzenie określone w stawce 13,70 zł za 1 godzinę pracy. Tych godzin było 176, a 176 x 13,70 zł daje właśnie kwotę 2.411.20 zł brutto. Pomimo przepracowania dokładnie takiej samej liczby godzin jak Jacek, Agata otrzyma wynagrodzenie wyższe o 311,20 zł brutto, z racji określenia stawki wynagrodzenia w wariancie godzinowym.


 

Powyższy przykład pokazuje, że w zależności od tego, jak ułoży się liczba dni pracujących w danym miesiącu, bardziej opłacalne dla pracownika może być określenie wynagrodzenia minimalnego w stawce godzinowej. A w konsekwencji okazuje się, że wynagrodzenie minimalne w skali miesięcznej wcale nie jest wartością stałą i niezmienną.

Comentarios


wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page