top of page

Adres zamieszkania w prawie jazdy - niekoniecznie.

Według projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, proponuje się usunąć z praw jazdy punkt „8 – adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy”.


Projekt z dnia 2.10.2018 r., dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316500.


Oczywiście dotychczas wydane prawa jazdy nie musiałby być wymienione (będą obowiązywały do daty swojej ważności) jednak te nowe, wydawane już od 04.03.2019 r. (termin wejścia w życie rozporządzenia) nie zawierałyby już adresu zamieszkania. Dlaczego?


Powód jest prozaiczny - adres taki może zawsze ulec zmianie. Jeżeli więc podane na dokumencie dane okażą się nieaktualne w zakresie miejsca zamieszkania, kierowca musi wymienić prawo jazdy, aktualizując je i ponieść w związku z tym koszty.


Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt. K 36/15 orzekł o niezgodności art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej m.in. działaniem organów władzy samorządowej. Trybunał zwrócił też uwagę, że kluczowy dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - dowód osobisty - nie zawiera obecnie danych adresowych jego posiadacza. Stąd też prawo jazdy tym bardziej nie musi ich zawierać.


Według Ministerstwa, nie jest konieczne uwidacznianie adresu zamieszkania na dokumencie prawa jazdy, bowiem jego celem jest fakt posiadania uprawnień do kierowania pojazdami przez daną osobę. Zatem z punktu widzenia administracyjnoprawnego informacja na temat adresu zamieszkania nie jest potrzebna na tym dokumencie.


Zmiana wydaje się jak najbardziej słuszna, tym bardziej mając na uwadze RODO oraz to, że zmiana adresu zamieszkania nie zawsze jest wynikiem działania posiadacza dokumentu, bowiem może być np. konsekwencją decyzji rady miasta lub gminy o zmianie nazwy ulicy.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page