top of page

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie


Już jest! Niniejsza książka, UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ZATRUDNIENIE pod redakcją naukową prof. Grzegorza Goździewicza jest efektem niezwykle merytorycznych wystąpień i debat, które miały miejsce podczas XXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który odbył się w Toruniu w dniach 17-19.05.2017 r.


Mój artykuł nosi tytuł: "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie na tle wolności związkowej".


Więcej informacji tutaj:

https://www.profinfo.pl/sklep/umowa-o-prace-a-umowa-o-zatrudnienie,71726.html


"Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.

Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony socjalnej zatrudnionych osób. Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:

  • regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,

  • ochrona trwałości zatrudnienia,

  • stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.

Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców."


POLECAM !

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page