top of page

Opłata parkingowa w strefie płatnego parkowania

Przedwczoraj, 9 października 2017 r., zapadła uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W sprawie oznaczonej sygnaturą akt II GPS 2/17 NSA stwierdził, że zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu.

A contrario, należy więc stwierdzić, że nie pobiera się opłaty za postój w miejscu innym niż odpowiednio do tego wyznaczone. Zatem nawet jeżeli kierowca zaparkuje auto w strefie płatnego parkowania poza miejscem wyznaczonym do postoju, nie powinien zostać z tego tytułu ukarany mandatem karnym. Jest to zgodne z art. 13b ww. ustawy, gdyż opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
Co ważne -> oznaczenie pionowe ma przeważające znaczenie!

Co do zasady, płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone znakami pionowymi i liniami poziomymi.

Jednak pionowe oznaczenie - czyli znak informujący o możliwości zaparkowania i o sposobie korzystania z drogi, jest wystarczający do wyznaczenia płatnego miejsca postojowego.

Natomiast oznaczenie poziome - czyli namalowane linie poziome na chodniku czy asfalcie nie jest wystarczające, by pobierać opłaty za parkowanie.

Jeżeli więc nie ma pionowego oznaczenia, ale są linie - nie trzeba uiszczać opłaty. Nie trzeba jej też oczywiście uiszczać, jeżeli nie ma ani linii ani znaku pionowego,


UWAGA - jeżeli ktoś zaparkuje samochód w płatnej strefie parkowania, jednak w miejscu nie wyznaczonym do parkowania, wprawdzie nie musi uiszczać opłaty za parkowanie, ale naraża się na grzywnę w związku z naruszeniem ustawy prawo o ruchu drogowym. Ustawa prawo o ruchu drogowym w art. 49 określa zakazy dotyczące parkowania. Złamanie ich stanowi wykroczenia opisane w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. określa wysokość grzywien nakładanych w postaci mandatu karnego za te wykroczenia.


PODSUMOWANIE - opłatę za postój samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od kierowcy wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu. Zatem nie pobiera się opłaty za postój w miejscu innym niż wyznaczone. Miejsca wyznaczone do postoju muszą być oznaczone co najmniej znakiem pionowym, jeżeli go nie ma ale jest oznaczenie poziome, tj. białe linie to opłata się nie należy, ponieważ przeważające znaczenie ma znak pionowy.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page