top of page

60 i 65 lat - nowy wiek emerytalny


Od dzisiaj, 1 października 2017 r. zaczął obowiązywać nowy wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.


Powyższe reguluje, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


Jest to emerytura w tzw. powszechnym wieku emerytalnym i kiedy ktoś się o nią ubiega, nie musi mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na indywidualnym koncie emerytalnym danej osoby w ZUS.


Kilka ważnych kwestii:


Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat?


Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.

  • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),

  • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeśli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończysz przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będziesz jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyskasz od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.


Czy nadal przysługuje ochrona przed zwolnieniem?


Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.(art. 39 KP). Oznacza to, że osoby, które skończą odpowiednio 56 i 61 lat znajdują się w tak zwanym wieku przedemerytalnym i nie będzie można z nimi zakończyć stosunku pracy.


Czy po 30 września 2017 r. można ubiegać się o emeryturę częściową?


Zgodnie z nowymi przepisami emerytura częściowa od 1 października 2017 r. nie będzie już przyznawana (został skreślony art. 26b ustawy emerytalnej). Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, przyznamy Ci to świadczenie, nawet gdy złożysz wniosek po 30 września (art.17 ustawy zmieniającej). Prawo do tej emerytury i jej wysokość ustalimy na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.


Kiedy trzeba złożyć wniosek?


Przede wszystkim przed złożeniem wniosku należy zakończyć stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Jeśli chodzi o wniosek, to można go było złożyć już od 1 września 2017 r. Generalnie zasada jest taka, że aby uzyskać emeryturę np. od 1 października 2017 r., wniosek należy złożyć do końca października 2017 r., a raczej wniosek do tego czasu musi wpłynąć do ZUS. Zatem ZUS ustali emeryturę od pierwszego dnia miesiąca, w którym go otrzyma.


Wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko - datę urodzenia - numer PESEL , a jeżeli nie nadano ci tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; - adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji - ostatni adres miejsca zamieszkania w Polsce – jeśli mieszkasz za granicą, a wcześniej mieszkałeś w Polsce; - wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegasz - wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty (np. numer konta bankowego) - twój podpis (ewentualnie pełnomocnika)


Wniosek można złożyć:

przez internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

osobiście w każdej placówce ZUS

pocztą


Wskazałam dość ogólnie kilka najważniejszych zagadnień, po więcej odsyłam tutaj.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page