Zmiany w oświacie

05.09.2017

Kilka dni temu, bo 1 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1641).

 

DLACZEGO? Ponieważ 1 września 2017 r. doszło do zmian w strukturze szkolnictwa w Polsce. Zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w:

 

1. art. 191 § 1 i 5 oraz art. 197 § 2 Kodeksu pracy, polegające m.in. na zastąpieniu „gimnazjum" - „ośmioletnią szkołą podstawową”.

 

  • Art.  191 §  1 Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1)  ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

 

  • Art. 191 §  5  Minister Pracy i Polityki Socjalnej 26  w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej  może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

1)   zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;

3)  zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową;

4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

  • Art.  197 §  2 W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:

1)  do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył;

2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych.

 

2. rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232) polegają m.in. na zastąpieniu „zasadniczej szkoły zawodowej" - „branżową szkołą I stopnia" - edukacja w tej szkole odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz na zastąpieniu „gimnazjum” - „ośmioletnią szkołą podstawową”.

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów

Please reload