top of page

Wygrałem w sądzie - i co dalej?


Po pierwsze, wygrana przed sądem to często nawet jeszcze nie połowa drogi do odzyskania należności. Od każdego wyroku wydanego przez sąd w pierwszej instancji, każdej ze stron przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Oznacza to, że wyrok wydany przez sąd w pierwszej instancji może jeszcze zostać zaskarżony – a sąd drugiej instancji na skutek zaskarżenia wyda nowe rozstrzygnięcie, które może być inne niż dotychczasowe.


Jak to wygląda w praktyce? Otóż po wydanym wyroku, każdej ze stron przysługuje prawo do złożenia wniosku do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 7 dni. Samo sporządzenie takiego uzasadnienia powinno trwać ok. 1 miesiąca, niemniej jednak zwykle ten termin jest dłuższy, ze względu na duże obłożenie sądów sprawami.


Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, strona która go otrzymała, ma 2 tygodnie na jego zaskarżenie poprzez wniesienie apelacji. Dopiero jeżeli go nie zaskarży w ten sposób, wyrok staje się prawomocny.


Co jednak się dzieje, jeśli o uzasadnienie zawnioskują obydwie strony postępowania, a każda z nich otrzyma je w nieco innym terminie? Takie sytuacje są dość powszechne. Wtedy termin na zaskarżenie wyroku nadal wynosi 2 tygodnie, ale dla każdej ze stron biegnie od dnia, kiedy ta właśnie strona odebrała wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli żadna ze stron nie zdecyduje się na zaskarżenie, to wówczas stanie się prawomocny po upływie terminu na zaskarżenie biegnącego dla tej osoby, której skończyłby się on później.
Przykład:

Sąd przyznał w wyroku od X na rzecz Y zapłatę kwoty 5 tys. zł. Wyrok został wydany 15.05.2017 r. Obydwaj złożyli wniosek o uzasadnienie z dniem 22.05.2017 r. X otrzymał wyrok z uzasadnieniem w dniu 22.06.2017 r. Y natomiast otrzymał wyrok z uzasadnieniem wcześniej, bo 15.06.2017 r. Oznacza to, że jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji, wyrok uprawomocni się z upływem 6 lipca 2017 r. W późniejszej dacie wyrok z uzasadnieniem odebrał X - miało to miejsce 22.06.2017 r. Termin na wniesienie apelacji przez X upłynie więc później niż termin na wniesienie apelacji dla Y. Od 22.06.2017 r. 2-tygodniowy termin upływa 06.07.2017 r. A zatem od następnego dnia wyrok będzie prawomocny.
Oczywiście Sąd tak od razu nie może stwierdzić prawomocności danego wyroku już w dzień po upływie późniejszego terminu na wniesienie apelacji. Odwołując się do powyższego przykładu, X mógł bowiem w dniu 06.07.2017 r. wysłać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej apelację. Sąd zanim stwierdzi prawomocność wyroku musi jeszcze odczekać, tak aby nie okazało się, że np. w dniu 12.07.2017 r. wpłynęła do sądu prawidłowo nadana 06.07.2017 r. apelacja.


Zatem wydanie korzystnego wyroku przez sąd pierwszej instancji to najczęściej dopiero początek drogi. Wyrok taki przede wszystkim musi się uprawomocnić, a następnie dopiero podlegać może wykonaniu. Co jednak jeżeli zostanie zaskarżony apelacją? Jak wygląda dalsza ścieżka postępowania? O tym więcej już w innym wpisie.wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page