27.09.2017

Procedurę zwolnień grupowych, dokonaną w ramach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników należy stosować również w przypadku jednoczesnego dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy i pł...

19.09.2017

Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 stycznia 2017 r. wydał wyrok, w sprawie o sygn. akt I PK 25/16, zgodnie z którym pracodawca może żądać od pracownika podania przez niego informacji o podjęciu innego/dodatkowego zatrudnie...

25.07.2017

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, na podstawie której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Niezależnie zatem, czy się zgodzisz na rozwiąza...

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów