01.03.2019

Dzisiaj 1.03.2019 r. weszła w życie ustawa ustanawiająca tzw. emerytury dla mam czy raczej emerytury rodzicielskie, w ramach programu "Mama 4+".

Podstawa prawna: ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Kilka najważniejszych faktów:

1) Ustawa dotyc...

01.10.2017

Od dzisiaj, 1 października 2017 r. zaczął obowiązywać nowy wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Powyższe reguluje, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych inny...

29.08.2017

Uchwała SN z 26.04.2016 r., III UZP 1/17. Renta rodzinna przysługuje członkowi rodziny także wtedy, gdy ZUS błędnie ustalił zmarłemu prawo do emerytury lub renty.

16.08.2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykoru...

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów