27.09.2017

Procedurę zwolnień grupowych, dokonaną w ramach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników należy stosować również w przypadku jednoczesnego dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy i pł...

Znana jest już stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2018 r. Poniżej treść najnowszego rozporządzenia w tej sprawie:ROZPORZĄDZENIE


RADY MINISTRÓW


z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej s...

19.09.2017

Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 stycznia 2017 r. wydał wyrok, w sprawie o sygn. akt I PK 25/16, zgodnie z którym pracodawca może żądać od pracownika podania przez niego informacji o podjęciu innego/dodatkowego zatrudnie...

12.09.2017

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30.06.2017 r., I ACa 81/17, dokonał analizy "rażącej niewdzięczności" - pojęcia zawartego w przepisie art. 898 § 1 kodeksu cywilnego (KC) i stwierdził, że wymaga analizy motywów określonych zachowań obdarowanych, w tym zwłas...

05.09.2017

Kilka dni temu, bo 1 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1641).

DLACZEGO? Ponieważ 1 września 2017 r. doszło do zmian w s...

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów