31.08.2017

Z CYKLU ZMIANY W PRAWIE

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, kontrahentem, konkurentem przedsiębiorcy, konsumentem lub po prostu osobą, którą dotknęły niedozwolone działania przez co Twoje prawa zostały naruszone np. wskutek:

  • nieuczciwych działań przedsiębiorcy czy ryn...

29.08.2017

Uchwała SN z 26.04.2016 r., III UZP 1/17. Renta rodzinna przysługuje członkowi rodziny także wtedy, gdy ZUS błędnie ustalił zmarłemu prawo do emerytury lub renty.

23.08.2017

Z CYKLU ZMIANY W PRAWIE

Gwarantowane ustawowo do 31 grudnia 2021 r. podwyżki w służbie zdrowia dla m.in.: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie u...

16.08.2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykoru...

07.08.2017

Zapraszam do lektury mojego nowego artykułu pt. "Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej prawa pracy w prawo cywilne", który ukazał się w sierpniowym numerze Monitora Prawa Pracy.

Przedmi...

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów