31.07.2017

Czym jest apelacja?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który przysługuje od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Apelacja służy zatem zaskarżaniu orzeczeń sądu o charakterze merytorycznym, tj. rozstrzygających o istocie sprawy. Od wyroku sądu pierwszej inst...

25.07.2017

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, na podstawie której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Niezależnie zatem, czy się zgodzisz na rozwiąza...

No właśnie – co dalej? Załóżmy, że udało się przekonać sąd, że racja jest po naszej stronie i wydany został korzystny dla nas wyrok.

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów