10.05.2019

Nauczyciele, którym niewłaściwie naliczono wynagrodzenie za czas strajku mogą odwołać się do sądu. Podstawą powyższego będą przepisy o Karcie Nauczyciela, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz Kodeks Pracy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. K...

29.04.2019

W 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) przeprowadził niemalże 500 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Kontroli zwolnień może jednak dokonywać nie tylko ZUS, ale i pracodawcy. Na początku 2019 r. ZUS wysyłał do pracodawców (zat...

01.03.2019

Dzisiaj 1.03.2019 r. weszła w życie ustawa ustanawiająca tzw. emerytury dla mam czy raczej emerytury rodzicielskie, w ramach programu "Mama 4+".

Podstawa prawna: ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Kilka najważniejszych faktów:

1) Ustawa dotyc...

30.04.2018

RODO W TWOJEJ "FIRMIE".

Do 25.05.2018 r. mają czas podmioty, które zobowiązane są stosować RODO, aby wdrożyć odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Następnie w momencie uchwalenia polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, będzie należało zweryfi...

26.02.2018

Polecam mój najnowszy artykuł pt.: Badania poligraficzne w prawie pracy – co nie jest zakazane jest dozwolone? 

w książce: Применение полиграфа в бывшем восточном блоке / Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim, pod redakcją: Jana Widackiego, Vitaliya Shapovalova,...

Please reload

wyróżnione posty