01.12.2017

Padający śnieg a w konsekwencji odśnieżanie... wydaje się to dość prozaiczne, jednak jak się okazuje, w sytuacji spornej, również to może powodować zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy. Warto zapoznać się z poniższym wpisem, szczególnie, że to właśnie teraz jest czas...

19.09.2017

Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 stycznia 2017 r. wydał wyrok, w sprawie o sygn. akt I PK 25/16, zgodnie z którym pracodawca może żądać od pracownika podania przez niego informacji o podjęciu innego/dodatkowego zatrudnie...

12.09.2017

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30.06.2017 r., I ACa 81/17, dokonał analizy "rażącej niewdzięczności" - pojęcia zawartego w przepisie art. 898 § 1 kodeksu cywilnego (KC) i stwierdził, że wymaga analizy motywów określonych zachowań obdarowanych, w tym zwłas...

31.08.2017

Z CYKLU ZMIANY W PRAWIE

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, kontrahentem, konkurentem przedsiębiorcy, konsumentem lub po prostu osobą, którą dotknęły niedozwolone działania przez co Twoje prawa zostały naruszone np. wskutek:

  • nieuczciwych działań przedsiębiorcy czy ryn...

16.08.2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykoru...

Please reload

wyróżnione posty