01.12.2017

Padający śnieg a w konsekwencji odśnieżanie... wydaje się to dość prozaiczne, jednak jak się okazuje, w sytuacji spornej, również to może powodować zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy. Warto zapoznać się z poniższym wpisem, szczególnie, że to właśnie teraz jest czas...

12.09.2017

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30.06.2017 r., I ACa 81/17, dokonał analizy "rażącej niewdzięczności" - pojęcia zawartego w przepisie art. 898 § 1 kodeksu cywilnego (KC) i stwierdził, że wymaga analizy motywów określonych zachowań obdarowanych, w tym zwłas...

31.08.2017

Z CYKLU ZMIANY W PRAWIE

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, kontrahentem, konkurentem przedsiębiorcy, konsumentem lub po prostu osobą, którą dotknęły niedozwolone działania przez co Twoje prawa zostały naruszone np. wskutek:

  • nieuczciwych działań przedsiębiorcy czy ryn...

16.08.2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykoru...

31.07.2017

Czym jest apelacja?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który przysługuje od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Apelacja służy zatem zaskarżaniu orzeczeń sądu o charakterze merytorycznym, tj. rozstrzygających o istocie sprawy. Od wyroku sądu pierwszej inst...

Please reload

wyróżnione posty

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1/10
Please reload

ostatnie posty

01.03.2019

Please reload

archiwum

Please reload

wyszukaj wg tagów